Фирма за почистване

Професионално сметосъбиране и сметоизвозване

Сметосъбиране и сметоизвозване

„ВМВ – 2” ЕООД е лицензирана фирма, която работи и се развива в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването. Притежава разрешетелно за транспортиране на отпадъци №12-РД-611-00 от 06.08.2010г. издадено от „МИНИСТЕРСТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ”. Предлага извозване на битови и строителни отпадъци от физически и юридически лица. Изпълняваме, както еднократни така и дългосрочни /абонаментни/ поръчки. Изваршваме услуги със строителна механизация /комбиниран багер, бобкат, мини багер, хидравличен чук/.

 1.Извозване на битови отпадъци

Дружеството предлага извозване на битови отпадъци и производствени отпадъци с битов характер /твърди битови отпадъци/ от производства, предприятия, заводи, административни сгради, складови бази, логистични центрове и др.

 • предлагаме контейнери за отпадъци с различна вместимост
 • 120л.
 • 240л.
 • 1 куб.м. тип бобър
 • 4 куб.м. от затворен тип
 • 4 куб.м. тип лодка
 • 7 куб.м. тип лодка

Вида, вместимостта и броя на съдовете за отпадъци се определя от нашите клиенти и зависи от спецификата на обекта. При договорни взаимоотношения честотата на извозване се определя от клиента: по предварително изготвен график или на повикване.

Всяка фирма /юридическо лице/ сключила договор с нас може да се възползва от правата си по чл.24, ал.6 от НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, предоставяни от Столична община. Чл.24, ал.6, Ви дава възможността при сключване на договор с избрана от Вас фирма да редуцирате такса смет в частта, която се отнася до сметосъбиране и сметоизвозване.

Нашата компания оказва пълно съдействие при изготвяне и подаване на необходимите документи пред Столична община  за намаляване на такса смет.

2.Извозване на строителни отпадъци и услуги със строителна механизация.

„ВМВ – 2” ЕООД предлага извозване на строителни отпадъци с контейнери и самосвали с различна вместимост.

 • извозване на строителни отпадъци с контейнери
 • 4 куб.м. тип лодка
 • 7 куб.м. тип лодка
 • извозване на стоителни отпадъци със самосвали

–    самосвал с вместимост  4 куб.м.
–    самосвал с вместимост  12 куб.м.
–    самосвал с вместимост  16 куб.м.

 • услуги със строителна механизация
 • услуги с комбиниран багер
 • услуги с бобкат
 • услуги с минибагер
 • доставка на материли /тухли, цимент, гипскартон и др./

Към всеки наш клиент подхождаме строго индивидуално, като се стараем да изготвим и внедрим системи за управление на отпадъците, съобразени както с неговите изисквания и нужди, така и с всички изисквания на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Приоритет на „ВМВ – 2” ЕООД е да отговори на Вашите очаквания максимално бързо, коректно и на възможно най – ниски цени. Цената се определя в зависимост от исканата от Вас услуга, вида на отпадъците, вида и вместимостта на съдовете.

Нашата крайна цел е да Ви предоставим безупречна услуга, изпълнена в съответствие с всички норми и изисквания за опазване на околната среда, за да можем с общи усилия да живеем и работим в един по – чист и здравословен свят.

Имате въпроси?

  ВАЖНО: Необходимо е да поставите отметка за да продължите.